Uuden tiedon klubi

Hinta: Vapaa pääsy
Ajankohdat:
Tämä tapahtuma on mennyt, katso tulevia tapahtumia täältä.
Tapahtumasta:

Uu­den tie­don klu­bi pi­tää si­nut ajan her­mol­la tie­teen maa­il­mas­ta. Klu­bil­la Hel­sin­gin yli­opis­ton tut­ki­jat nouse­vat Tie­de­kul­man la­val­le ker­to­maan tuo­reim­mas­ta tut­ki­muk­ses­taan.

Elli Val­to­nen: Lem­mik­kie­läi­miin koh­dis­tu­vat lai­min­lyön­nit ja ri­kok­set Suo­mes­sa

“Entistä suurempi osa eläinsuojeluvalvonnan toimenpiteistä liittyy lemmikkieläimiin. Tutkimukseni tavoitteena on selvittää lemmikkieläimiin kohdistuvan rikollisuuden piirteitä Suomessa, tekijöiden muuta rikoskäyttäytymistä sekä virkaeläinlääkäreiden toimintaa. Tutkimuksen alustavien tulosten mukaan eläinlääkärin rooli on tärkeä eläinsuojelurikosten oikeuskäsittelyissä sekä silminnäkijänä että asiantuntijana. Lemmikkieläimiin kohdistuvat rikokset ovat sukupuolittuneita: väkivaltaiset teot ovat tavallisimmin miesten, passiiviset laiminlyönnit naisten tekemiä.”

Elli Valtonen on eläinten hyvinvoinnin tutkimuksen tohtorikoulutettava eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on toiminut 10 vuotta virkaeläinlääkärinä eläinsuojeluvalvonnassa ja hän tehostaa eläimiin kohdistuvien rikosten ehkäisemistä ja paljastamista.

Kati Tuo­mo­la: Kuo­lai­miin liit­ty­vät suu­vau­riot kil­pa­he­vo­sil­la

“Tutkimukseni mukaan kilpahevosten suuvauriot kuolainalueella ovat erittäin yleisiä. Vauriot jäävät kuitenkin usein huomaamatta, koska mustelmat ja haavat ovat suun sisällä, ja suun ulkopuolista verenvuotoa näkyy vain harvoin. Kuolaimia on käytetty hevosilla jo 6000 vuotta ja kuolaimiin liittyviä suuvaurioita on kuvattu eläinlääketieteellisessä kirjallisuudessa jo 1800-luvulla. Kilpahevosten suuvaurioita ei kuitenkaan ole aikaisemmin juurikaan tutkittu.”

Kati Tuomola (@KatiTuomola) on eläinlääketieteen lisensiaatti ja eläinten hyvinvoinnin tutkimuksen tohtorikoulutettava eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Hän on työskennellyt raveissa kilpailueläinlääkärinä 15 vuotta ja havainnut, että ravihevosilla on vakavia suuvaurioita enemmän kuin aiemmin on luultu.

Ja­ni­ka Aho: Ta­ri­nat, ar­vot ja maa­il­man­ku­va kes­kia­jan kirk­ko­maa­lauk­sis­sa

“Tutkin väitöskirjassani Suomen alueella säilyneitä keskiajan kirkkomaalauksia ja erityisesti niiden välittämää maailmankuvaa ja merkityksiä keskiajan yhteisölle. Keskiajan visuaalinen maailma on hyvin rikas ja ainutlaatuinen aineisto. Kuvien ja niiden välittämien tarinoiden, arvojen ja maailmankuvan avulla voi tutkia lukuisia keskiajan yhteisöä koskevia kysymyksiä aina uskomusmaailmasta sukupuolirooleihin ja moraalin käsitteeseen. Kuvien merkitys yhteisössä on valtaisa tänä päivänä ja se on ollut sitä myös myöhäiskeskiajalla (1400–1500-luvut). Yleisesti ottaen aihe avaa ikkunan historiallisiin yhteisöihin ja kuvien merkitykseen ihmisille, yksilön luovuuteen ja visuaaliseen ajatteluun halki aikarajojen.”

Janika Aho on taidehistorian tohtorikoulutettava humanistisessa tiedekunnassa. Keskiajan kuvia on Suomessa aikaisemmin tutkittu ensisijaisesti teologista tulkintataustaa vasten. Janikan tutkimus tuo kirkkomaalaukset niiden sosiaalihistorialliseen kontekstiin ja käsittelee koko kirkkotilaa yhteisöllisenä ja materiaalisena paikkana.

Anna Mar­jaa­na Heik­ki­nen: Il­mas­to­haa­voit­tu­vuus Pe­run An­deil­la

“Perun Andien jäätikkövuoret sulavat vauhdilla ilmastonmuutoksen edessä. Mutta mitä kuuluu alueen ihmisille? Hiljattain julkaistussa tutkimuksessani tarkastelin Perun Andeilla asuvien maanviljelijöiden kokemuksia ilmastohaavoittuvuudesta. Selvitin myös eri ilmastotoimien vaikutusta haavoittuvaisuuden torjumiseen. Tutkimukseni osoitti, ettei maanviljelijöiden haavoittuvuus liity ainoastaan ympäristönmuutoksiin. Yhteiskunnallinen eriarvoisuus sekä epätasa-arvoiset ilmastotoimet loivat asetelman, joka altisti viljelijät suuremmille ilmastoriskeille. Tutkimukseni osoittaa, että ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät synny tyhjiössä vaan osana yhteiskunnallisia ilmiöitä."

Anna Marjaana Heikkinen (@AnnaMHeikkinen) on globaalin kehitystutkimuksen väitöskirjatutkija valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Tällä hetkellä hän tutkii ilmastohaavoittuvuutta ja vesikonflikteja Perun Andien alueella. Hän on kiinnostunut erityisesti ympäristönmuutoksen poliittisista ja sosiaalisista näkökulmista sekä niiden vaikutuksesta ihmisten arkielämään.

Esitykset katsottavissa myös jälkikäteen Tiedekulman Tubekanavalta


https://www2.helsinki.fi/fi/tiedekulma/ohjelma/uuden-tiedon-klubi
https://www.facebook.com/events/297393278557688/?event_time_id=297393285224354


Tapahtumat ja vapaa-ajan kohteet ovat alkaneet avautua ja Helsingin seudulla on odotettavissa aktiivinen ja tapahtumarikas kevät ja kesä.


Yliopistonkatu 4
00100 Helsinki

Reittiopas opastaa sinut perille. Syötä vain oma lähtöosoitteesi kenttään.Kerro kokemuksesi paikasta. Mistä pidit tai mikä on erityisesti mainitsemisen arvoista? *

(maks. 500 merkkiä)
(yhteystietoja ei julkaista, vain valinnainen nimimerkki)

Kuvavarmennus

Varmista allaolevalla laskutoimituksella, ettet ole robotti.

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi tehtävä klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa)

Halutessasi nostaa tapahtumaasi, kysy mainospaikkoja: info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.

Tarvitseeko paikan kuvaus mielestäsi muokkausta tai lisäystä? Kirjoita muokkaus-ehdotuksesi allaolevaan kenttään.

(maks. 1000 merkkiä)
(yhteystietoja ei julkaista)

Kuvavarmennus

Varmista allaolevalla laskutoimituksella, ettet ole robotti.

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi tehtävä klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa)

Halutessasi nostaa tapahtumaasi, kysy mainospaikkoja: info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.

Ehdota kuvaa tähän paikkaan. Huomioithan, että sinulla tulee olla oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen.

(maks. 20 kuvaa ja 500 kilotavua)

Kuvavarmennus

Varmista allaolevalla laskutoimituksella, ettet ole robotti.

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi tehtävä klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa)

Halutessasi nostaa tapahtumaasi, kysy mainospaikkoja: info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.