Quantcast
Feminiinisen monet kasvot -luentosarja: Jumalatar | Zouri - Galleria & Showroom

Feminiinisen monet kasvot -luentosarja: Jumalatar

Hinta: 80
Ajankohdat:
Tämä tapahtuma on jo mennyt

Katso tulevia tapahtumia Stadissa.fi -etusivulta.

Tapahtumasta:
Syksyn luentosarjan teemana on jumalatar, jota käsittelemme kaleidoskooppimaisella otteella. Hahmottelemme jumalattaren tai naisjumalallisen merkityksiä sukupuolieron filosofiassa ja jungilaisessa syvyyspsykologiassa sekä paneudumme historian ja arkeologian tutkimusten välittämään kuvaan muinaisesta jumalattaresta. Tarkastelemme myös kristinuskon kahta Mariaa eri näkökulmista. Käsitteellisiä viitekehyksiä on siis useita ja jokaisella niistä on oma antinsa opiskelijan ajattelun ja oman elämän hahmottamisen suhteen.

Aloitamme luentosarjan filosofi Luce Irigarayn naisjumalallisesta, siirrymme sitten arkkityyppiseen, mytologioista juontavaan Suuren äitiin ja Vanhan Euroopan muinaiseen jumalattareen. Kurssilla käsittelemme myös Neitsyt Mariaa ja Maria Magdaleenaa, joilla on nähty yhteyksiä sekä Vanhan Euroopan jumalattareen että egyptiläisiin jumalattariin.

Kurssi on jatkoa syksyn 2022 Feminiinisen monet kasvot: naiset, luonto ja jumalallinen -luentosarjalle, mutta aiheet ovat uusia. Kurssi ei edellytä ennakkotietoja. Luentosarjan jatkoksi järjestetään kevätlukukaudella 2024 luennon teemoihin kytkeytyvä työpajasarja.

Ajankohta:

Kurssi pidetään viitenä peräkkäisenä tiistaina alkaen lokakuun viimeisestä tiistaista.

31.10., 7.11., 14.11., 21.11 ja 28.11.2023 klo 18-20

Paikka: Lapinlahden Lähde, Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki

Hinta: 80e

Ilmoittautuminen viimeistään 9.10. mennessä. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Peruutusehdot: Peruutuksen voi tehdä maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Jos peruutus tehdään myöhemmin, peritään puolet kurssimaksusta. Peruutus tulee tehdä ennen kurssin alkamista, muutoin kurssista peritään täysi hinta.

Tervetuloa mukaan!

Feminiinisen monet kasvot -luentosarja: Jumalatar -ohjelma

Ti 31.10. Virpi Lehtinen: Luce Irigarayn naisjumalallinen

Belgialaissyntyinen filosofi Luce Irigaray käsittelee naisjumalallista yhtäältä pitkään puuttuneena naisen egoideaalina. Ajatus jumalasta egoideaalina tulee filosofi Ludvig Feuerbachilta. Irigarayn mukaan vasta kun naisella on oma jumalansa, hän pystyy tavoittelemaan aidosti omia päämääriään tai asettamaan oman subjektiviteettinsa. Molemmat edellyttävät Irigarayn mukaan suhteen omalle sukupuolelle ominaiseen äärettömyyteen. Toisaalta hän käsittelee naisjumalallista uudenlaisena käsityksenä jumalallisesta niin että se asettuu tämänpuoleiseen, aistimelliseen todellisuuteen, johon naiset ja naisellinen on yhdistetty kautta aikojen. Kristinuskossa jumalallinen on irrotettu aistimellisesta ja nähty se sen ylittävänä. Irigarayn ajattelussa nämä toisistaan erotetut olemisen ulottuvuudet yhdistyvät jälleen tai ensimmäistä kertaa. Tämä uusi aistimellisen ja transsendentaalisen liitto avaa uudelleen muun muassa sukupuolten välisen suhteen, mutta saa myös Irigarayn kysymään syntyisikö samalla Raamatussa mainittu morsiamen ja hengen häinä tai liittona nähty kolmas aikakausi.

Ti 7.11. Kaisa Kuurne: Suuren äidin arkkityyppi

Suuri äiti on yksi vanhimmista arkkityypeistä, joka on tunnistettavissa eri kulttuurien jumalattarissa. Suuri äiti ei ole pullantuoksuinen äiti, vaan elämän kiertokulkujen, kasvun ja hiipumisen, elämän ja kuoleman arkkityyppi. Esimerkkejä Suuresta äidistä ovat Mesopotamian Inanna ja Itä-Euroopan Baba Jaga. Suuri äiti on eräänlainen villiäiti, jonka tunteminen auttaa meitä kasvamaan ja kytkeytymään kaikkea elämää läpäiseviin kiertokulkuihin. Niissä kaikella on aikansa, niin syntymällä, luomisella, rakkaudella, kuolemalla kuin uudella elämällä. Luennolla arkkityyppiä tutkitaan sekä sen yhteyttä eri representaatioihin, että siihen, mitä voimme siitä oppia. Suuren äidin arkkityyppi rohkaisee luomaan elämään omat rytmimme, elämään vaistonvaraisesti ja kantamaan omaa voimaamme.

Ti 14.11. Elli Akrén-Ebbe: Euroopan muinainen jumalatar

Luennolla hahmotetaan tuntematonta jumalaa (jumalatarta). Paavalin kerrotaan Roomaan saapuessaan kiinnittäneen huomioita alttariin, joka oli omistettu tuntemattomalla jumalalle. Paavali päätteli, että kysymyksessä oli vielä tuntematon jumala eli Kristus, mutta entä jos kysymyksessä olikin muinainen jumalatar? Antiikin Kreikassa esimerkiksi sadonkorjuun jumalatar Demeter oli muinaista, arkaaista perua. Demeter ei kuulunut Olympos-vuoren jumalkaartiin, vaan hän oli paljon vanhempaa perua.

Demeterillä oli edeltäjänsä minoalaisessa kulttuurissa ja sitä edeltäneessä Vanhan Euroopan kulttuurissa, joka kerran kukoisti Tonavan jokilaaksoissa. Muinaisen jumalattaren nimi on kadonnut, mutta hänestä on jäänyt jälkeen symboleita ja pienoispatsaita, figuriineja. Erilaisia figuriineja on löytynyt runsaasti eri alueilta ja eri aikakausilta. Jumalattaren patsaisiin kuului muun muassa lintu-jumalatar, kohtaloiden kutojatar. Jumalatar edusti myös ikuista muodonmuutosta, metamorfoosia ja hänen merkkeihinsä kuului esimerkiksi perhonen, joka symboloi elämän kiertokulkua.

Luennolla luodaan katsaus muinaisen jumalattaren jälkeen jääneisiin arkeologisiin ja kulttuurisiin merkkeihin ja esineisiin ja pyritään niiden kautta luomaan kuva muinaisesta kulttuurista ja sen uskonnollisista menoista.

Ti 21.11. Elli Akrén-Ebbe: Jumalansynnyttäjä Maria

Muinaisen jumalattaren kultti siirtyi eteenpäin Antiikin Kreikkaan, mutta se oli luultavasti levinnyt myös muualle lähialueille. Kristinuskon aseman vahvistuessa ja muiden alueen uskontojen aseman heiketessä, katosivat myös jumalattaret ja papittaret. Uudeksi käytännöksi omaksuttiin juutalaisen, monoteistisen uskonnon järjestys, jossa ei ollut enää sijaa jumaluuksien moninaisuudelle, jumalattarille ja papittarille. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että jumalatarkultti olisi kadonnut kokonaan, se vain muutti jälleen kerran muotoaan, tällä kertaa siirtyen muun muassa, ei jumalattaren, vaan jumalansynnyttäjän hahmoon.

Luennolla tarkastellaan Neitsyt Marian uskonnollisen kunnioittamisen muotoja, joista voi löytää merkkejä Vanhan Euroopan jumalattaresta.

Ti 28.11. Kaisa Kuurne: Kaksi Mariaa ja Marian evankeliumi arkkityyppien ja ihmiskuvan näkökulmista

Neitsyt Marian ja Maria Magdaleenan ajatellaan olevan samaa juurta kuin egyptiläiset jumalattaret, kaksossisaret Isis ja Neftys. Isis ja Neitsyt Maria kuvataan syntymän kokemuksen ja anteliaan äidin hahmoina ja Neftys ja Maria Magdaleena kuoleman kokemuksen ja kuolleiden maailman suojelijoina.

Mariat muodostavat kristillisessä perinteessä yhdessä feminiinisen elämän ja kuoleman arkkityyppisen kokonaisuuden aivan kuin kaksoissisaret Isis ja Neftys. Arkkityyppisestä näkökulmasta Neitsyt Maria ei kuitenkaan edusta viatonta madonnaa, vaan luovuuden ja uuden elämän jatkuvaa mahdollisuutta feminiinisessä. Maria Magdaleena taas todisti Jeesuksen kuolemaa ja ylösnousemusta ja edustaa elämä-kuolema-elämä -kiertokulkua ja siihen liittyvää ylösnousemuksen mahdollisuutta. Arkkityyppisestii siinä on kysymys elämää jatkuvasti rytmittävästä kiertokulusta, jonka aikana muodostumme uudestaan ja uudestaan.

Marian evankeliumi on Maria Magdaleenan perintöä sanoittava Raamatun ulkopuolelle jätetty evankeliumi, jonka sanoma on, ettei ulkoisia sääntöjä ja kirkon määrittelyvaltaa tarvita, vaan vastaukset löytyvät ihmisen sisältä. Vuosisatoja kateissa olevan Marian evankeliumin voi ajatella sisältävän länsimaisesta ihmiskuvasta puuttuvan feminiinisen puolen, jonka ytimessä ovat inhimillisyys, sydämen seuraaminen ja sisäinen näkeminen.

Luennolla pohditaan kahta Mariaa ja Marian evankeliumia arkkityyppisen syvyyspsykologian ja yhteiskunnan ihmiskuvan näkökulmista.

Feminiinisen monet kasvot -luentosarjan luennoitsijat

Virpi Lehtinen on tohtori teoreettisen filosofian alalta ja sertifioitu fokusointikouluttaja. Hän on opettanut Kriittisellä korkeakoululla vuodesta 2016 ensin fokusointia ja koordinoinut vuodesta 2022 alkaen Feminiinisen monet kasvot-sarjaa. Naisten henkisyys -liikkeeseen merkittävästi vaikuttanut Jumalatar-teema on tullut tutuksi arkeologi Marija Gimbutasin löytämän Vanhan Euroopan sivilisaation osalta toimiessa Arkeomytologisen instituutin koordinaattorina (www.amisuomi.com). Lehtisen tutkimustyön aihe on ollut Luce Irigarayn filosofia (Luce Irigaray’s Phenomenology of Feminine Being, 2014). Väitöskirjaan perustuva yleistajuinen teos Luce Irigarayn työstä ilmestyy suomeksi keväällä 2024.

Kaisa Kuurne on VTT, sosiologin dosentti ja kirjailija, joka on myös arkkityyppisen työskentelyn ohjaaja, joogaopettaja ja runoilija. Kaisa tekee päivätyönsä sosiologian yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa ja johtaa synnytyskulttuuria ja -kokemuksia tutkivaa HEBI-tutkimusryhmää. Hän on vuosien varrella tutkinut mm. perheen, kuulumisen, sosiaalisten sidosten ja elämää murtavien ja muuttavien voimien teemoja. Jungilaisen syvyyspsykologian fasilitointia Kaisa on opiskellut Archetypal and Cross-Cultural Studies Institute:ssa vuodesta 2016 Clarissa Pinkola Estésin oppilaana. Hän on kirjoittanut kirjat Sisäisen orvon viisaus (2018, Simo Kuurneen kanssa), runokokoelman Tuhatasteinen liekki (2020) ja Parantava yhteys: Feminiinistä puolta jäljittämässä (2022), joka sisältää Saragrahi Broon kuvittamat terapeuttiset kortit.

Elli Akrén-Ebbe on FM teoreettisen filosofian alalta, psykoterapeutti (VET) ja ohjaa Kriittisellä korkeakoululla muun muassa Tiedostamattoman kirjoittamisen kursseja. Akrén-Ebbe on ollut mukana perustamassa Kriittiselle korkeakoululle myös Filosofisen praktiikan koulutusta, sekä aloittanut naisfilosofeja käsittelevän luentosarjan. Häneltä on ilmestymässä tietokirja tiedostamattoman ruumiillisesta ulottuvuudesta ja sen vaikutuksesta ymmärrykseen sekä Vanhan Euroopan sivilisaatiota käsittelevä käännöstyö. Akrén-Ebbe opiskeli teoreettisen filosofian ohella myös naistutkimusta (nyk. sukupuolentutkimus). Hän on paneutunut erityisesti naisfilosofiaan ja -historiaan sekä naiselliseen uskontotieteessä.

Järjestäjä: Kriittinen korkeakoulu
http://www.kriittinenkorkeakoulu.fi

https://www.kriittinenkorkeakoulu.fi/kurssitarjonta/feminiinisen-monet-kasvot-luentosarja-jumalatar/

Pääkaupunkiseutu on täynnä upeita vapaa-ajan kohteita ja tapahtumatarjontaa riittää vuoden ympäri.Vinkkaa tästä valitsemassasi kanavassa:
(Translate page)


Liisankatu 6
00170 Helsinki

Mainos


BANNER1_ALT


Manta viettää vappua Vantaalla, lakitustapahtuma nähdään Helsingissä
Lue lisää
Palapelinrakenteamisen SM-kisat järjestetään ensimmäistä kertaa
Lue lisää
Tässä koko perheen tapahtumassa pääset hyppäämään lääkärin ja tutkijan saappaisiin
Lue lisää
100-vuotistaivaltaan juhliva Gnistan lähtee historialliseen liigakauteen
Lue lisää
"Järjestyy" - Bugatti ovelle, yksityislentokone tai helikopteri pikana
Lue juttu
Itä-Pasilan katutaidekierroksilla sukelletaan tarinoihin töiden takana
Lue lisää
SCOPE-kollektiivi haluaa nostaa esiin nuoria tekijöitä
Lue juttu
"Sota apatiaa vastaan" - pop-up -näyttely pureutuu suomalaisen punkin historiaan
Lue lisää
Improvisaatio ja musikaali yhdistyvät luovalla tavalla Stella Polariksen uudessa esityksessä
Lue lisää
Tiina halusi korona-aikana piristystä arkeen - päätyi stand-up koomikoksi
Lue juttu
Mistä löytyvät maukkaimpia pizzoja tarjoavat ravintolat?
Katso täältä
Seagullsin kausi huipentuu jatkopeleihin korisliigassa
Katso pelit
Talvinen retkiluistelu on hauskaa ja onnistuu vaikka hokkareilla
Lue lisää
Munkkiniemeen avattiin ensimmäinen second hand -liike
Lue lisää
Tästä rakastetusta kaupasta löytyy makeaa joka makuun
Lue lisää
Heurekaan torstaisin vain kympillä koko kevään ajan
Lue lisää
Sofi Oksasen odotettu näytelmä saa kantaesityksensä keväällä
Lue lisää
Stand-up piristää harmaata arkea - Katso keikkatarjontaa
täältä
Ryhmäteatterin keväässä tragikoominen kuvaus selviytymisestä
Lue lisää
Second handin suosio jatkuu. Rediin avattiin myymälä lastenvaatteille
Lue lisää
Uuden pikaratikan varrelta löytyy paljon nähtävää
Katso tärpit
Värikäs kuplatee on suosittu ja eksoottinen juomaherkku
Lue lisää
Korkeasaaressa luvassa ilmaispäiviä jälleen syksyllä
Lue lisää
Käärijä paketoi menestyksekkään vuoden Kansalaistorin ilmaiskeikalla
Lue lisää
Tulevaisuuden taide hyödyntää tekoälyä luovasti ja leikitellen
Lue lisää
Ikoninen sisustusliike Day sulki ovensa Bulevardilla
Lue lisää
Vesipuistoissa polskitaan ja nautitaan - lämpimissä vesissä
Lue lisää
Tämä puisto täyttyy yleisöstä kukinnan aikaan, mutta on upea vuoden ympäri
Lue lisää
Kiasman ilmaisperjantaina kannattaa piipahtaa katsomassa nykytaiteen uusimmat tuulet
Lue lisää
Mistä löytyy seudun maukkaimmat burgerit? Nämä kannattaa testata
Lue lisää
Freestyle-futiksen taitaja Minna näyttää miten pallo kesytetään
Lue lisää
Tämä olutravintola vähentää hävikkiä tuoppi kerrallaan
Lue lisääKerro kokemuksesi paikasta. Mistä pidit tai mikä on erityisesti mainitsemisen arvoista? *

(maks. 500 merkkiä)
(yhteystietoja ei julkaista, vain valinnainen nimimerkki)

Kuvavarmennus

Varmista laskutoimituksella, ettet ole robotti. / Make sure you are not a robot

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi lasku klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa) Load new calculation by clicking here

⭐ Voit myös nostaa ja promota tapahtumaasi tehokkaasti kauttamme.

If you want to promote your event, just ask about the options

Ota yhteyttä / Contact us at info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.

Tarvitseeko paikan kuvaus mielestäsi muokkausta tai lisäystä? Kirjoita muokkaus-ehdotuksesi allaolevaan kenttään.

(maks. 1000 merkkiä)
(yhteystietoja ei julkaista)

Kuvavarmennus

Varmista laskutoimituksella, ettet ole robotti. / Make sure you are not a robot

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi lasku klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa) Load new calculation by clicking here

⭐ Voit myös nostaa ja promota tapahtumaasi tehokkaasti kauttamme.

If you want to promote your event, just ask about the options

Ota yhteyttä / Contact us at info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.

Ehdota kuvaa tähän paikkaan. Huomioithan, että sinulla tulee olla oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen.

(maks. 20 kuvaa ja 500 kilotavua)

Kuvavarmennus

Varmista laskutoimituksella, ettet ole robotti. / Make sure you are not a robot

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi lasku klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa) Load new calculation by clicking here

⭐ Voit myös nostaa ja promota tapahtumaasi tehokkaasti kauttamme.

If you want to promote your event, just ask about the options

Ota yhteyttä / Contact us at info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.