BANNER1_ALT

Pasilan kaupunkitaidekeskus: Iloa pintaan -tekstiilitaidenäyttely

Hinta: vapaa pääsy
Ajankohdat:
ma27.6.2022klo 12:00
ke29.6.2022klo 12:00
to30.6.2022klo 12:00
pe1.7.2022klo 12:00
la2.7.2022klo 12:00
ke6.7.2022klo 12:00
to7.7.2022klo 12:00
pe8.7.2022klo 12:00
la9.7.2022klo 12:00
ke13.7.2022klo 12:00
to14.7.2022klo 12:00
pe15.7.2022klo 12:00
la16.7.2022klo 12:00
ke20.7.2022klo 12:00
to21.7.2022klo 12:00
pe22.7.2022klo 12:00
la23.7.2022klo 12:00
Tapahtumasta:

Iloa pintaan: Häkkinen, Jalava, Machreich, Sammalvaara & Tuomanen Pasilan kaupunkitaidekeskuksessa

15.6.–23.7-2022

(In English below)

Iloa Pintaan -tekstiilitaidenäyttely tuo Pasilan kaupunkitaidekeskuksen pintaan iloa ja väriä viiden taiteilijan töiden muodossa: Elsa Häkkinen, Lakriima Machreich & Riikka Jalava, Melissa Sammalvaara sekä Leena Tuomanen tuovat kiinnostavia tekstiiliteoksiaan galleriatilaan. Erilaisia tekniikoita ja materiaaleja hyödyntämällä syntyy monipuolista taidetta; kierrätys ja ympäristöystävällisyys ovat myös arvoja, joita taiteilijat jakavat.

Näyttelyn avajaisia vietetään 15.6.2022 klo. 18–20. Tarjolla myös juotavaa ja pientä purtavaa. Tervetuloa!

Avajaisten jälkeen näyttelyä pääsee katsomaan gallerian aukioloaikoina:

KE 12– 20
TO 12–18
PE 12–18
LA 13–18

Huom! Suljettu juhannuksena to–la 23.–25.6.

*

ELSA HÄKKINEN

Elsa Häkkinen on lappilais-vantaalainen kuva-artesaani ja itseoppinut kirjoja. Hän rakastaa lankoja. Hänen suurin projektinsa tähän mennessä on PIUDET – eli ristipistellyt kirkkoveneet. Häkkisen mukaan teosten tekeminen ja kokeminen purkavat kulttuurista kumpuavaa häpeää ja tabuja sekä henkilökohtaisella että laajemmalla, kollektiivisella tasolla. Esiin tuodut värikkäät, hassuttelevat vulvasymbolit puuttuvat rajoittavaan ja ihmistä pienentävään häpeän kokemukseen sukupuolesta ja siihen liitetyistä ominaisuuksista – ja valtaavat sen sijaan tilaa ilolle, ja oikeudelle olla olemassa juuri sellaisena kuin on. Häkkisen teokset syntyvät käsityön ja taiteen yhtymäkohdassa, ja asettuvat osaksi feministisen taiteen jatkumoa. Näissä teoksissa klassinen, alatyyliseksi mielletty vessanseiniltä ja sillanalusilta tuttu kirkkovene valjastetaan voimaksi ja kauneudeksi!

IG: @piudet_

RIIKKA JALAVA & LAKRIIMA MACHREICH

Riikka Jalava ja Lakriima Machreich ovat helsinkiläisiä tekstiilitaiteilijoita. He ovat työskennelleet yhdessä useissa design- ja taideprojekteissa vuodesta 2015, ja heidän työtään on nähty sekä valtakunnallisesti että maailmanlaajuisesti. Jalava & Machreich voittivat toisen sijan tekstiilisuunnittelun kategoriassa 2nd Young Textile Art Triennial YTAT:ssa, Łódzissa vuonna 2016. Taiteessaan heitä kiinnostaa etenkin se, kuinka erilaiset muodot alkavat syntyä ja kuinka materiaali elää työn edetessä. Kestävä kehitys ja urbaani ympäristö palvelevat jatkuvan inspiraation lähteenä, ja he hyödyntävät taiteessaan sekä perinteisiä että nykytaiteen menetelmiä.

Teoksessa "Toisiinsa sidotut" Jalava ja Machreich pohtivat urbaanin taiteen mahdollisuuksia tekstiilin keinoin. Me elämme ja hengitämme kaupunkiympäristöä, jonka kaupunkilaiset ovat yhdessä muovanneet näköisekseen. Taide kuuluu kaikille ja sitä myötä myös kaikelle. Sen normeja voidaan venyttää, ja siinä voidaan kokeilla ja yhdistää erilaisia tekniikoita – ja siten tutkia taiteen tekemistä eri näkökulmista. Teoksessa yhdistyvät neule ja abstrakti taide, pehmeys ja kovuus, säännöllinen ja sattumanvarainen. Elämä on täynnä ristiriitoja, jotka täydentävät toisiaan. Näyttely kuljettaa katsojaa pitkin teosta ympäri esittelytilan; kokonaisuus muodostuu kuudesta eri neuleteoksesta. Teos osallistaa kokijan ja herättää myös tämän näköaistin lisäksi kuuloaistin, sillä teokseen on lupa myös koskea, jopa kietoutua siihen. Se on täynnä yksityiskohtia ja väreillä iloittelua. Sidottu, säännöllinen neulos herää uudella tavalla eloon kun sen pintaa sävytetään. Me kasvamme ja saamme elämäämme sävyjä pitkin kasvutaivaltamme: sattumanvaraisia kirkkaita läiskiä sekä välillä synkempiäkin tahroja. Nämä värit tekevät elämästä täydemmän. Teoksen silmukat kutsuvatkin pohtimaan yhteen sitomisen ja yhteen kuulumisen teemaa laajemmin elämässämme ja ympäristössämme.


MELISSA SAMMALVAARA

“Olen Melissa Sammalvaara, Helsingissä ja erilaisilla leirinuotioilla työskentelevä, seikkailuista nauttiva taiteilija ja suunnittelija. Luon luonnosta ja sammaleista inspiroituneita moderneja ryijyjä, joissa tarkastelen tilallisuutta ja nykyihmisen luontosuhdetta erilaisin pinnoin, materiaalein ja tekniikoin. Käsin kutomani ryijyt ovat runsaan mätäsmäisiä ja muodoltaan vaihtelevia: ne kasvavat seinillä orgaanisina ryppäinä ja levittäytyvät rihmastoineen hellästi mutta määrätietoisesti. Toteutan ryijyt käsin kutomalla, tuftaamalla, neulomalla ja solmimalla, ja kuten perinteisissä ryijyissäkin, tekeminen on hyvin hidasta ja huolellista.

Töitäni löytyy mm. Valtion taidekokoelmista, Suomen suurimmasta tekstiilitaiteen kokoelmasta, sekä Pariisista Institut finlandais’sta. Valmistuin Aalto-yliopistosta Taiteen maisteriksi vuonna 2019. Työskentelen tällä hetkellä Suomen kulttuurirahaston vuoden mittaisella apurahalla.”

http://www.melissasammalvaara.com
IG: @melissasammalvaara
#melissasammalvaara


LEENA TUOMANEN

Leena Tuomanen on tekstiili- ja korutaiteilija, joka tunnetaan etenkin pitkästä tuotemuotoilun urastaan. Tuomanen on kuitenkin myös taiteilija, ja ”uusia ideoita pursuaa jatkuvasti”. Tuomanen yhdistelee taiteessaan kiinnostustaan katutaiteeseen, veistostaiteeseen ja korumuotoiluun, ja teemojen tasolla Tuomasta liikuttaa luonto, sen asukkaat sekä inhimillisyys, läheisyys ja herkkyys. Pasilassa nähtävien teosten teema onkin kosketus. Teokset liikkuvat tekstiilitaiteen, kuvanveiston ja maalaustaiteen välimaastossa.

http://www.uniqeco.com
IG: @uniqeco

*****

Pasila Urban Art Center: Elsa Häkkinen, Riikka Jalava & Lakriima Machreich, Melissa Sammalvaara, Leena Tuomanen

June 15th – July 23rd, 2022

Iloa Pintaan textile art exhibition brings joy and colour to the Pasila Urban Art Center: artists Elsa Häkkinen, Lakriima Machreich & Riikka Jalava, Melissa Sammalvaara and Leena Tuomanen are exhibiting their interesting textile art works. Versatile art is created with multiple different techniques and materials; recycling and environmental friendly methods are also values which the artists share.

The opening event takes place June 15th from 6 PM to 8 PM. Refreshments and small snacks will be available for the visitors. Welcome!

After the opening day the exhibition can be visited during the gallery’s opening hours:

WED 12– 20
THU 12–18
FRI 12–18
SAT 13–18

Exceptions in the opening days: Pasila Urban Art Center is closed during Midsummer, from 23rd of June to to 25th of June!

*

ELSA HÄKKINEN

Elsa Häkkinen is Lapland-Vantaa-based artist and self-taught embroiderer. She loves yarn. Her greatest project this far is PIUDET – cross-stitched pictures of vulvas. Häkkinen thinks that making and experiencing these art works deconstruct the shame and taboos related to gender and the features attached to it, both on a personal level and on a larger, collective level. Colourful and fun images of vulvas take part in changing the experience of shame planted in our society and turning it into a message of joy, emphasizing everyone's right to be who they are and to be proud of it. Häkkinen’s art works are created in the intersection of art and crafts, and they take part iin the tradition of feminist art. Pictures of vulvas are often familiar to us from toilet walls and under the bridges, and they are usually grasped as something vulgar; in Häkkinen’s art this strong symbol is harnessed to express power, beauty and pride!

IG: @piudet_

RIIKKA JALAVA & LAKRIIMA MACHREICH

Riikka Jalava and Lakriima Machreich are Helsinki based textile artists. They have worked together on various projects in design and art since 2015, and their work has been seen both domestically and internationally. Jalava & Machreich were awarded the 2nd prize in the category of textile design in the 2nd Young Textile Art Triennial YTAT in Łódz, 2016.
The pair share a material-based ecological way of working, and they are interested in how different shapes begin to emerge and how the material lives as the art work progresses. Sustainable development and the urban environment serve as sources of constant inspiration, and in their art they value both traditional and contemporary art methods.

The work “Toisiinsa sidotut” – “bound together” in English – is an art work that considers the possibilities of urban art through textile means. We live and breathe urban environment, which we have shaped into our vision with our townspeople. Art belongs to everyone and therefore to everything. “Toisiinsa sidotut” combines knit and abstract art, softness and hardness, regular and random. Life is full of contradictions that complement each other. The exhibition takes the viewer along the work around the exhibition space: the ensemble consists of six different knitwear. The work evokes not only the sense of sight, but also touch: viewer can touch the piece, even get wrapped in it. It is full of details and revelry in colour. The bound, regular knit comes to life in a new way when its surface is tinted.
We grow and get shades of our lifes along our growth path; random bright smudges and sometimes darker stains. These colours make our life fuller. The loops of the knitted art work invite us along to think about the themes of being bound together and belonging in our lives and environments.

Instagram @riikkaruut_art and @laku_design


MELISSA SAMMALVAARA

“I am Melissa Sammalvaara, an artist and designer who is operating in Helsinki and various campsites and enjoys adventures. I create modern rya inspired by nature and moss, in which I look at the spatiality and the relationship between nature and modern human with different surfaces, materials and techniques. My hand-woven rya are richly tuffet-like and they vary in shape: they grow on walls as organic clusters and spread with their mycelia gently but purposefully. I produce my rya by hand by weaving, tufting, knitting and knotting, and as with traditional rya, making them is very slow and careful to do.

My works can be found e.g. from the State Art Deposit Collection, Finland’s largest textile art collection and Institut finlandais in Paris. I graduated from Aalto University with a Master of Arts in 2019. I am currently working on a one-year grant from Finnish Cultural Foundation.”

http://www.melissasammalvaara.com
IG: @melissasammalvaara
#melissasammalvaara


LEENA TUOMANEN

Leena Tuomanen is a textile and jewellery artist, who is known especially for her career as a product designer. She is nevertheless an artist, too, and “new ideas are bursting all the time”. In her art she combines her interest in street art, sculpturing and jewellery design, and on a theme level Tuomanen is interested in nature and its creatures and also humanity, closeness, and sensitivity. Tuomanen’s art works theme in Pasila exhibition is touch, and they combine different materials and techinques: textile art, sculpting and painting.

http://www.uniqeco.com
IG: @uniqeco

https://www.facebook.com/events/812293403086814/812293413086813


Helsingin seudulla on pitkän odotuksen jälkeen luvassa unohtumaton ja tapahtumarikas kesä.


Opastinsilta 6
00520 Helsinki
käynti sisäpihalta

Reittiopas opastaa sinut perille. Syötä vain oma lähtöosoitteesi kenttään.
BANNER1_ALT


Kerro kokemuksesi paikasta. Mistä pidit tai mikä on erityisesti mainitsemisen arvoista? *

(maks. 500 merkkiä)
(yhteystietoja ei julkaista, vain valinnainen nimimerkki)

Kuvavarmennus

Varmista allaolevalla laskutoimituksella, ettet ole robotti.

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi tehtävä klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa)

Halutessasi nostaa tapahtumaasi, kysy mainospaikkoja: info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.

Tarvitseeko paikan kuvaus mielestäsi muokkausta tai lisäystä? Kirjoita muokkaus-ehdotuksesi allaolevaan kenttään.

(maks. 1000 merkkiä)
(yhteystietoja ei julkaista)

Kuvavarmennus

Varmista allaolevalla laskutoimituksella, ettet ole robotti.

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi tehtävä klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa)

Halutessasi nostaa tapahtumaasi, kysy mainospaikkoja: info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.

Ehdota kuvaa tähän paikkaan. Huomioithan, että sinulla tulee olla oikeudet kuvaan ja sen julkaisemiseen.

(maks. 20 kuvaa ja 500 kilotavua)

Kuvavarmennus

Varmista allaolevalla laskutoimituksella, ettet ole robotti.

captcha
Jos kuva on liian epäselvä tai päivitit puuttuvan tiedon, lataa uusi tehtävä klikkaamalla tästä (lomakkeen tiedot eivät katoa)

Halutessasi nostaa tapahtumaasi, kysy mainospaikkoja: info(at)stadissa.fi.

* Pakollinen kenttä

Kiitos ehdotuksestasi! Stadissa.fi julkaisee sopivat ehdotukset sivulle.